پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


تاریخچه شهرداری

تاریخ تاسیس شهرداری در برازجان به سال 1329 است . در آن دوره در برازجان، شهرداری زیر نظر فرمانداری و تنهابا چند نیروی کارگر فعالیت می کرد . اولین شهردار رسمی برازجان در همان سال آقای حاج علی برازجانی معرفی شد و به عنوان اولین شهردار تاریخ برازجان شروع به فعالیت کرد. قبل از انقلاب چندین نفر به عنوان شهردار در برازجان فعالیت نمودند و با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال 57 اولین شهردار برازجان پس از انقلاب ،آقای احمد محمد کرمی معرفی شد ، روند انتخاب شهرداران پس از انقلاب ادامه داشت تا سال 76 و با روی کار آمدن دولت هفتم و محقق شدن وعده شوراها روند انتخاب شهرداران که قبلا توسط نماینده شهر و با تایید فرمانداری و با حکم استاندار انجام می شد به شوراها واگذار گرديد.قابل ذکر است که اولین شهردار برازجان بعد از روی کار آمدن شوراها مهندس محسن علیخانی بود . اکنون جناب آقای مهندس محمد حسن محمدی شهردار برازجان هستند.کد خبر : ۳۴۱۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ 
۱۹:۵۲:۰


 
5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0