پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مقدمه :

امروزه با افزایش جمعیت و گسترش و پیدایش کلان شهرها نیاز به خدمات در این شهرها چنان افزایش پیدا می کند که فقط از عهده سازمانی با مدیریت شهری و برنامه ریزی شهری محقق می شود . سازمانی که بتواند تمام نیازهای عمرانی – خدماتی – تفریحی و ... را در شهرهای و کلان شهرها برای رفاه افراد جامعه فراهم سازد چنین سازمانی را در اصطلاح شهرداری می نامیم. هر یک از این شهروندان به نوعی به قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری احتیاج دارند. مهندسان معماری و شهرسازان و همه کسانی که علاقمند به زندگی در شهر سالم هستند به نوعی با شهرداری سر و کار دارند و به وجود شهرداری نیاز دارند . شهرداری دارای یک شخصیت حقوقی ا ست و در محل هایی تاسیس می شود که جمعیت آن حداقل پنج هزار نفر بالغ باشد و دارای استثنایی نیز می باشد که با توجه به تبصره ی 1 در ماده 1 چنین می باشد : در هر نقطه که موقعیت و اهمیت و تشکل شهرداری ضرورت داشته باشد و آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت کشور می تواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولی تکافوی هزینه ی شهرداری را نمی نمایند و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره ی امور شهرداری درآمد جدیدی نمی توان تهیه نمود وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید.

شهرداری سازمانی است که تقریبا تمام امکانات رفاهی را جهت آسایش شهروندان ارائه می کند در اصل شهرداریها به عنوان یکی از متولیان فرهنگ سازی در سطح شهرها می باشند که با اقدامات خود در جهت ارتقاء فرهنگ شهرنشینی به مردم کمک می کنند امید است که با همکاری شهرداری شهریزیبا و سالم جهت زندگی داشته باشیم .

 تاریخچه:

تاریخ تاسیس شهرداری در برازجان به سال 1329 است . در آن دوره در برازجان، شهرداری زیر نظر فرمانداری و با چند نیروی کارگر کار می کرد و اولین شهردار رسمی برازجان بعد از چند ماه در سال 1329 آقای حاج علی برازجانی معرفی شد و به عنوان اولین شهردار تاریخ برازجان شروع به کارکرد د قبل از انقلاب چندین نفر به عنوان شهردار در برازجان فعالیت نمودند و با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال 57 اولین شهردار برازجان پس از انقلاب به آقای احمد محمد کرمی معرفی شد ، روند انتخاب شهرداران پس از انقلاب ادامه داشت تا سال 76 و با روی کار آمدن دولت هفتم و محقق شدن وعده شوراها روند انتخاب شهرداران که قبلا توسط نماینده شهر و با تایید فرمانداری و با حکم استاندار انجام می شد به دست شوراها افتاد و اولین شهردار برازجان بعد از روی کار آمدن شوراها مهندس محسن علیخانی بود . بعد از تشکیل شوراها تعداد 5 شهردار در شهر خدمت کرده اند . در حال حاضر پرسنل شهرداری تعداد 486 نفر است که بخش عمده آن را کارگران تشکیل می دهند که وظیفه آنه ایجاد شهری سالم جهت رفاعه شهروندان است .

با آرزوی داشتن شهری شایسته برای مردمان خونگرم جنوب.


                                                                     با تشكرازمهندس رضا بزرگمهر


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0