پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 22 آذر 1397
معاون اجرایی وخدمات شهریامراله عباسی
سمت: معاون اجرایی وخدمات شهری
مدیر واحد خدمات شهری
میزان تحصیلات: لیسانس عمران

سوابق:

کارشناس عمران

عضو کمیته فنی وبازرگانی شهرداری برازجان

عضو کمیته فنی وبازرگانی شهرداری دالکی 

ناظر فنی بنیاد مسکن دشتستان

عضو شورای اسلامی کار استان

مدیر زیباسازی وترافیک شهرداری برازجان 


5.0.4.0
V5.0.4.0