پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 1 شهريور 1398
مدیر امور اداری و کارگزینی
حسن شریفی


میزان تحصیلات: لیسانس حقوق

سمت: رییس اداره نیروی انسانی شهرداری برازجان

نماینده کارفرمایان در هیئت حل اختلاف اداره تعاون ، کار ورفاه اجتماعی شهرستان دشتستان

عضو کمیسیون تخصیص بودجه شهرداری

عضو کمیسیون انتصابات شهرداری

رییس هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان شهرداری

مشاور اداری سازمانهای وابسته شهرداری(پارکها وفضای سبز- اتوبوسرانی- آتش نشانی وخدمات ایمنی)
عضو کمیته طرح طبقه بندی مشاغل کارگری


سوابق:
متصدی امور اداری

کارگزین

 


5.2.1.0
V5.2.1.0