پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

امراله عباسی عطیبه
سمت: معاون فنی و شهرسازی
میزان تحصیلات: لیسانس عمران

سوابق:

کارشناس عمران

عضو کمیته فنی وبازرگانی شهرداری برازجان

عضو کمیته فنی وبازرگانی شهرداری دالکی 

ناظر فنی بنیاد مسکن دشتستان

عضو شورای اسلامی کار استان

مدیر زیباسازی وترافیک شهرداری برازجان

معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری برازجان


5.5.4.0
گروه دورانV5.5.4.0