پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 1 شهريور 1398
معاون فنی
امراله عباسی عطیبه
سمت: معاون فنی و شهرسازی
میزان تحصیلات: لیسانس عمران

سوابق:

کارشناس عمران

عضو کمیته فنی وبازرگانی شهرداری برازجان

عضو کمیته فنی وبازرگانی شهرداری دالکی 

ناظر فنی بنیاد مسکن دشتستان

عضو شورای اسلامی کار استان

مدیر زیباسازی وترافیک شهرداری برازجان

معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری برازجان


5.2.1.0
V5.2.1.0