پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 26 آبان 1398
رییس اداره فرهنگیمحمدرضا كوهكن

پست سازمانی فعلی: رییس اداره فرهنگی شهرداری برازجان

مدرک تحصیلی: ليسانس مديريت امورفرهنگي

سوابق کاری :

مدير روابط عمومي

كارشناس زيباسازي

کارشناس  امور سمعي بصري روابط عمومي

متصدي امور كارگزيني

مديراموراداري وكارگزيني

مشاور اداري وبرنامه ريزي شهردار

عضو كميسيون نامگذاري معابر عمومی

عضو کمیته تبلیغات شهرداری

عضو انجمن نقاشان ايران

مشاورفرهنگي شهردار

دبيركارگروه فرهنگي شهرداري

جانشين معاونت اجتماعي وفرهنگي شهرداري

 دبيركميته توانمند سازي اجتماعي فرهنگي  و عضو شوراي تلفيق ستاد بازآفريني پايدار محدوده هاي و محله هاي هدف شهرستان


5.2.1.0
V5.2.1.0