پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

بهزاد احمدی فرد                             

پست سازمانی فعلی :

مدرک تحصیلی: لیسانس

سوابق کاری:


1-معاون اجرایی وخدمات شهری

2- مدیرعامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری برازجان

3- شهردار شهر آبدان

4- مدیرکارخانجات شهرداری


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0