پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شهرداری تشکیلاتی است صد در صد مردمی و مدیریت آن به وسیله مردم و خدمات آن کلا برای مردم است . هدف از تشکیل شهرداری وضع قوانین و مقرراتی است که به نوع ی به مسائل شهری از قبیل : کار ساخت و ساز – ایمنی ساختمان – خلافهای ساختمان واحداث بنادر در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها- اصناف – امکان عمومی و فضای سبز و ... مرتبط است ، و هم چنین شامل وظایفی به قرار زیر است:

ایجاد خیابانها ، کوچه ها ، میدان ها عمومی و مجاری آب و توسعه معابر. تنظیف ، نگهدای و تسطیح معابر و امکان عمومی . مراقبت در امور بهئ=داشت ساکنین شهر .
تاسیس موسسات فرهنگی ، بهداشتی و تعاونی و ... حفظ و اداره کردن دارایی های منقول و غیر منقونل شهرداری .
برآورد و تنظیم بودجه ، حفظ بودجه ، تفریغ بودجه شهرداری . انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول.
اهدا و قول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب شورای شهر .
قید آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات .
اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق .
قید مقررات صنفی و پیشنهاد آن به شورای شهر .
پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادلانه اراضی جلوگیری از ایجاد تاسیس کلیه ی اماکن به نحوی که باعث بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست .
 احداث ساختمانهای مورد نیاز از قبیل کشتارگاه و ... صدور پروانه برای کلیه ساختماهایی که در شهر ساخته می شود .
وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها . صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران.

گردآورنده: مهندس رضا بزرگمهر


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0