پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 22 مهر 1398
آتش نشانی

 

محمد علی عباسی عطیبه

سمت: مدیرعامل سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری برازجان

تحصیلات: لیسانس کشاورزی

سوابق:

مدیرعامل سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری برازجان

کارشناس فضای سبز

 مسئول فضای سبز

مدیرعامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری برازجان

 

5.2.1.0
V5.2.1.0