پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 22 آذر 1397
آتش نشانی

 

محمد علی عباسی عطیبه

سمت: مدیرعامل سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری برازجان

تحصیلات: لیسانس کشاورزی

سوابق:

مدیرعامل سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری برازجان

کارشناس فضای سبز

 مسئول فضای سبز

مدیرعامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری برازجان

 

5.0.4.0
V5.0.4.0