پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 1 شهريور 1398
مدیرعامل سازمان سیما ، منظر و فضای
علی پورجم

سمت: مدیرعامل سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری برازجان

مدرک تحصیلی: لیسانس

سوابق کاری:

معاون فرهنگی اجتماعی

 مدیر زیباسازی

کارشناس فنی کنترل کیفیت کارخانجات تولیدی

کارشناس عمران

مسئول حفاری

5.2.1.0
V5.2.1.0