پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 22 آذر 1397
اتوبوسرانی
غلامرضا پوراکبری
سمت: مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی
مدرک تحصیلی: لیسانس
سوابق کاری: 
مدیرحقوقی واملاک
عضو هیئت مدیره سازمان اتوبوسرانی 
سرپرست شهرداری برازجان
سرپرست واحد تاکسیرانی
نماینده کارفرمایان درهیئت حل اختلاف اداره کار

5.0.4.0
V5.0.4.0