پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 26 آبان 1398
اتوبوسرانی
غلامرضا پوراکبری
سمت: مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی
مدرک تحصیلی: لیسانس
سوابق کاری: 
مدیرحقوقی واملاک
عضو هیئت مدیره سازمان اتوبوسرانی 
سرپرست شهرداری برازجان
سرپرست واحد تاکسیرانی
نماینده کارفرمایان درهیئت حل اختلاف اداره کار

5.2.1.0
V5.2.1.0