پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 22 آذر 1397
مدیر کمیسیون ماده صدعلیرضا بهزادی

پست سازمانی فعلی: مدیرکمیسیون ماده صد 
مدرک تحصیلی: لیسانس عمران

سوابق کاری:

کارشناس واحد عمران

مدیر بخش شهرسازی 
مدیر دایره ساختمانی شهرداری برازجان


5.0.4.0
V5.0.4.0