پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 26 آبان 1398
مدیر کمیسیون ماده صدعلیرضا بهزادی

پست سازمانی فعلی: مدیرکمیسیون ماده صد 
مدرک تحصیلی: لیسانس عمران

سوابق کاری:

کارشناس واحد عمران

مدیر بخش شهرسازی 
مدیر دایره ساختمانی شهرداری برازجان


5.2.1.0
V5.2.1.0