پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


سیدعلی محمدی
سمت فعلی : مدیرواحد وصول
میزان تحصیلات: دانشجوی حسابداری
سوابق:
سر ممیز واحد نوسازی ممیزی شهرداری بوشهر
دبیر و نماینده در کمیسیون ماده 100 شهرداری بوشهر
رییس واحد ساختمانی شهرداری بوشهر
سرپرست نمایندگی ناحیه چغادک - شهرداری بوشهر
رییس امور اداری و کارگزینی شهرداری بوشهر
معاون اداری مالی شهرداری برازجان (بمدت 7سال)
سرپرست شهرداری برازجان (4 دوره)
شهردار جم
مدیر پروژه شهر سالم(2سال)
 مشاور و مدیر حوزه شهردار

 


5.5.4.0
گروه دورانV5.5.4.0