پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمندمیثم خادمی
سمت: مدیر واحد فن آوری اطلاعات IT
میزان تحصیلات: لیسانس کامپیوتر


5.5.4.0
گروه دورانV5.5.4.0