پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 28 تير 1398
مدیر حسابداریغلامرضا  صفدری

سمت: مدیر حسابداری

مدرک تحصیلی : دیپلم

سوابق کاری:

کارمند حسابداری

مدیر امورمالی


5.2.1.0
V5.2.1.0