پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 29 اسفند 1397
مدیر حسابداریغلامرضا  صفدری

سمت: مدیر حسابداری

مدرک تحصیلی : دیپلم

سوابق کاری:

کارمند حسابداری

مدیر امورمالی


5.2.1.0
V5.2.1.0