پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 22 آذر 1397
مدیر واحد عمرانجهانزیر کاووسی
سمت: مدیرعمران
میزان تحصیلات: لیسانس عمران
سوابق:
کارشناس عمران

مدیر دایره ساختمانی


5.0.4.0
V5.0.4.0