پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 22 آذر 1397
مدیر کمیسیون ماده 77مرتضی صالحی

سمت: مدیر کمیسیون 77
میزان تحصیلات: کارشناس حقوق
سوابق:
مدیر تاکسیرانی
جانشین دبیرکمیسیون ماده صد
دبیرکمیسیون 77

 


5.0.4.0
V5.0.4.0