پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 22 آذر 1397
مدیر خدمات شهریعبداله برجویی                    

پست سازمانی فعلی: مدیرخدمات شهر
میزان تحصیلات: فوق دیپلم

سوابق :
 مسئول سد معبر
مسئول گشت ساخت وساز
پلیس ساختمانی
جانشین اجراییات
مدیر اجراییات

5.0.4.0
V5.0.4.0