پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 29 اسفند 1397
مدیر خدمات شهریعبداله برجویی                    

پست سازمانی فعلی: مدیرخدمات شهر
میزان تحصیلات: فوق دیپلم

سوابق :
 مسئول سد معبر
مسئول گشت ساخت وساز
پلیس ساختمانی
جانشین اجراییات
مدیر اجراییات

5.2.1.0
V5.2.1.0