پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 1 شهريور 1398
مدیر دبیرخانه – ماشین نویسی – بایگانی
نصراله حسن زاده
سمت: مسئول دبیرخانه و بایگانی - ماشین نویسی
مدرک تحصیلی: دیپلم
سوابق کاری:
متصدی اموربایگانی

 

5.2.1.0
V5.2.1.0