پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 22 آذر 1397
مدیر دبیرخانه – ماشین نویسی – بایگانی
نصراله حسن زاده
سمت: مسئول دبیرخانه و بایگانی - ماشین نویسی
مدرک تحصیلی: دیپلم
سوابق کاری:
متصدی اموربایگانی

 

5.0.4.0
V5.0.4.0