پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 2 آبان 1397
معرفی شهرداران

تصویر

تاریخ


سمت

نام ونام خانوادگی

ردیف

 

1322


بخشدار و سرپرست

عزیزالله   زارع

1

 

1323


بخشدار و سرپرست

نصرالله  رستگار

2

 

1324


بخشدار و سرپرست

موسی   مرشدی

3

 

1327


بخشدار و سرپرست

ترکمانی

4

 

1329


بخشدار و سرپرست

نصرالله  رستگار

5

 

1329


اولین شهردار رسمی

حاج علی برازجانی

6

 

1332


بخشدار و سرپرست

خواجه نوری

7

 

1333


شهردار

محقق

8

 

1335


شهردار

احمد برازجانی

9

 

1338


کفیل

علوی کنگانی

10

 

1338


شهردار

نیک فرجام

11

 

1339


شهردار

عبدالباقی دشتی

12

 

1341


شهردار

معتمدی

13

 

1341


شهردار

مظفر قهرمانی

14

 

1345


سرپرست

حبیب الله صدیق

15

 

1347


شهردار

حسین غلامرضایی

16

 

1349


شهردار

بافقی

17

 

1350


شهردار

حقیقی

18

 

1352


شهردار

عبدالحسین  مشفق

19

 

1355


شهردار

غلامرضا  کفایی

20

 

1357


کفیل

علی اکبر سجادی

21

 

1357


کفیل

رضا   رنجبر

22

 

1358


اولین شهردار بعداز انقلاب

احمد محمد کرمی

23

 

1358


شهردار

احمد ایزدپناه

24

 

1358


شهردار

محمد عبدالهی

25

 

1359


شهردار

مهندس غلامحسین سهیلی خوانساری

26

 

1360


شهردار

مهندس علیرضا تحسیری

27

 

1360


شهردار

محمدعلی حسینی

28

 

1363


شهردار

مهندس رمضان بالا رستاقی

29

 

1364


سرپرست

جهانبخش ابراهیمی

30

 

1364


شهردار

سیدخلیل هاشمی

31

 

1367


سرپرست

اکبرفکوری

32

 

1367


شهردار

مهدی بختیاری

33

 

1370


شهردار

حاج اسماعیل اوسط

34

 

1377


شهردار

عبدالحسین اکسیر

35

 

1377


سرپرست

سیدعلی محمدی

36

 

1377


شهردار

محسن علیخانی

37

 

1380


سرپرست

سیدعلی محمدی

38

 

1380


شهردار

مهندس ایوب پاپری مقدم

39

 

1383


سرپرست

دکتر شهریار اخلاقی بهرام آبادی

40

 

1383


شهردار

دکتر هوشنگ رستم پور

41

 

1384


سرپرست

سیدعلی محمدی

42

 

1384


سرپرست

مهندس غلامرضا پوراکبری

43

 

1384


شهردار

عباس پای بست

44

 

1385


شهردار

دکتر شهریار اخلاقی بهرام آبادی

45

 

1389


سرپرست

حسین  خدادادی

46

 

1389


شهردار

مهندس کریم حسین آبادی

47

 

 1392


شهردار

مهندس ماشاءالله احمدی

49
   1394    سرپرست  سیدهاشم بصری
 50
   1394    شهردار  سعیدشمالی نژاد
 51
   1395    سرپرست  ارسطو قائدی برازجانی
 52
   1396    شهردار  مهندس محمدحسن محمدی
 53


5.0.4.0
V5.0.4.0