پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 26 آبان 1398
معرفی شهرداران

 

تصویر

تاریخ

 

سمت

نام ونام خانوادگی

ردیف

 

1322

 

بخشدار و سرپرست

عزیزالله   زارع

1

 

1323

 

بخشدار و سرپرست

نصرالله  رستگار

2

 

1324

 

بخشدار و سرپرست

موسی   مرشدی

3

 

1327

 

بخشدار و سرپرست

ترکمانی

4

 

1329

 

بخشدار و سرپرست

نصرالله  رستگار

5

 

1329

 

اولین شهردار رسمی

حاج علی برازجانی

6

 

1332

 

بخشدار و سرپرست

خواجه نوری

7

 

1333

 

شهردار

محقق

8

 

1335

 

شهردار

احمد برازجانی

9

 

1338

 

کفیل

علوی کنگانی

10

 

1338

 

شهردار

نیک فرجام

11

 

1339

 

شهردار

عبدالباقی دشتی

12

 

1341

 

شهردار

معتمدی

13

 

1341

 

شهردار

مظفر قهرمانی

14

 

1345

 

 

    شهردار
 

حبیب الله صدیقی

15

 

1347

 

شهردار

حسین غلامرضایی

16

 

1349

 

شهردار

بافقی

17

 

1350

 

شهردار

حقیقی

18

 

1352

 

شهردار

عبدالحسین  مشفق

19

 

1355

 

شهردار

غلامرضا  کفایی

20

 

1357

 

کفیل

علی اکبر سجادی

21

 

1357

 

کفیل

رضا   رنجبر

22

 

1358

 

اولین شهردار بعداز انقلاب

احمد محمد کرمی

23

 

1358

 

شهردار

احمد ایزدپناه

24

 

1358

 

شهردار

محمد عبدالهی

25

 

1359

 

شهردار

مهندس غلامحسین سهیلی خوانساری

26

 

1360

 

شهردار

مهندس علیرضا تحسیری

27

 

1360

 

شهردار

محمدعلی حسینی

28

 

1363

 

شهردار

مهندس رمضان بالا رستاقی

29

 

1364

 

سرپرست

جهانبخش ابراهیمی

30

 

1364

 

شهردار

سیدخلیل هاشمی

31

 

1367

 

سرپرست

اکبرفکوری

32

 

1367

 

شهردار

مهدی بختیاری

33

 

1370

 

شهردار

حاج اسماعیل اوسط

34

 

1377

 

شهردار

عبدالحسین اکسیر

35

 

1377

 

سرپرست

سیدعلی محمدی

36

 

1377

 

شهردار

محسن علیخانی

37

 

1380

 

سرپرست

سیدعلی محمدی

38

 

1380

 

شهردار

مهندس ایوب پاپری مقدم

39

 

1383

 

سرپرست

دکتر شهریار اخلاقی بهرام آبادی

40

 

1383

 

شهردار

دکتر هوشنگ رستم پور

41

 

1384

 

سرپرست

سیدعلی محمدی

42

 

1384

 

سرپرست

مهندس غلامرضا پوراکبری

43

 

1384

 

شهردار

عباس پای بست

44

 

1385

 

شهردار

دکتر شهریار اخلاقی بهرام آبادی

45

 

1389

 

سرپرست

حسین  خدادادی

46

 

1389

 

شهردار

مهندس کریم حسین آبادی

47

 

 1392

 

شهردار

مهندس ماشاءالله احمدی

49

 


 
   1394    سرپرست  سیدهاشم بصری  50
   1394    شهردار  سعیدشمالی نژاد  51
   1395    سرپرست  ارسطو قائدی برازجانی  52
   1396    شهردار  مهندس محمدحسن محمدی  53

5.2.1.0
V5.2.1.0