پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 26 آبان 1398
مدير روابط عمومي
صادق ضیایی

پست سازمانی فعلی: مدير روابط عمومي

مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت

سوابق کاری :

کارشناس ارزیاب (منطقه ویژه پارس جنوبی )
کارشناس شهرسازی
کارشناس کمیسیون ماده صد
کارشناس امور اداری وکارگزینی
مسئول بهداشت در کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار شهرداری
عضوکارگروه ارزیابی طرح های فرهنگی و اجتماعی شهرداری
عضو کمیسیون ارزیابی شهرداری
عضو کمیته فنی وتخصصی شهرداری
عضو شورای معاونین شهرداری
همکاری در اجرای طرح نفوس ومسکن شهرستان دشتستان

 

 

 


5.2.1.0
V5.2.1.0