پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمندارسطو قائدی برازجانی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس حقوق از دانشگاه حقوق امارات متحده

پست سازمانی فعلی: مدیر واحد پسماند

سوابق کاری:

- سرپرست شهرداری

- مدیر روابط عمومی شهرداری
- معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری
- مشاور شهردار

- رییس خانه تشکل های غیر دولتی استان بوشهر

- رییس شورای هماهنگی تشکل های غیر دولتی و مذهبی و فرهنگی شهرستان دشتستان

- دبیرکل کانون فرهنگی هنری و اجتماعی همیاران جوان

- هیئت امنای مسجد حضرت علی اکبر (ع) برازجان

- انتخاب بعنوان حوان نمونه استان در سال 88

- دبیرکارگروه حقوقی شهرداری برازجان

- دبیر کارگروه روابط عمومی شهرداریهای شهرستان دشتستان

- نماینده سازمان های مردم نهاد در جشنواره تشکل های کشور- نماینده استان بوشهر در سمینارکارآفرینی کشور
- دبیر هیئت ورزشی بسکتبال شهرستان دشتستان

5.5.4.0
گروه دورانV5.5.4.0