پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 22 آذر 1397
مشاور


صادق ضیایی
پست فعلی: مشاور و مدیر حوزه شهردار
سوابق :
کارشناس ارزیاب (منطقه ویژه پارس جنوبی )
کارشناس شهرسازی
کارشناس کمیسیون ماده صد
کارشناس امور اداری وکارگزینی
مسئول بهداشت در کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار شهرداری
عضوکارگروه ارزیابی طرح های فرهنگی و اجتماعی شهرداری
عضو کمیسیون ارزیابی شهرداری
عضو کمیته فنی وتخصصی شهرداری
عضو شورای معاونین شهرداری
همکاری در اجرای طرح نفوس ومسکن شهرستان دشتستان5.0.4.0
V5.0.4.0