پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمندصادق ضیایی
پست فعلی: مشاور شهردار و مدیر روابط عمومی
سوابق :
کارشناس ارزیاب (منطقه ویژه پارس جنوبی )
کارشناس شهرسازی
کارشناس کمیسیون ماده صد
کارشناس امور اداری وکارگزینی
مسئول بهداشت در کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار شهرداری
عضوکارگروه ارزیابی طرح های فرهنگی و اجتماعی شهرداری
عضو کمیسیون ارزیابی شهرداری
عضو کمیته فنی وتخصصی شهرداری
عضو شورای معاونین شهرداری
همکاری در اجرای طرح نفوس ومسکن شهرستان دشتستان

مسئول رسیدگی به مصوبات شورای اسلامی شهر برازجان
5.5.4.0
گروه دورانV5.5.4.0