پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 22 آذر 1397
مدیر واحد سرمایه گذاریناهیداخلاقی بهرام آبادی
سمت: مدیر واحد سرمایه گذاری
آخرین مدرک تحصیلی :
کارشناس معماری
کارشناس ارشد شهرسازی
دانشجوی دکتری تخصصی شهرسازی

 
سوابق کاری :
کارشناس شهرسازی
عضو کارگروه سیما ومنظر شهرداری
عضو کارگروه فرهنگی شهرداری
عضو کارگروه تبلیغات شهرداری
پژوهشگر در زمینه های معماری ، شهرسازی ومدیریت شهری5.0.4.0
V5.0.4.0