پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند 

رضا بزرگمهر
سمت: مدیر واحد سرمایه گذاری
آخرین مدرک تحصیلی :
فوق لیسانس مدیریت اجرایی

 سوابق کاری :

مسئول واحد پرداخت سازمان شهرداری برازجان سال84

مسئول رسیدگی اسناد مالی شهرداری برازجان سال 87

رئیس حسابداری سازمانهای وابسته به شهرداری برازجان به مدت 2 سال

 کارشناس ارشد مالی به عنوان نماینده بیمه تامین اجتماعی سازمان شهرداری برازجان به مدت 2 سال

 بازرس اداره کل بازرسی استان بوشهر

عضو کمیته اقتصادی سازمان شهرداری برازجان 

رییس مالی سازمانهای حمل و نقل اتوبوسرانی برازجان و حومه

 کارمند نمونه سازمان شهرداری در هفته دولت، سال 1395

مدیر امور سرمایه گذاری  شهرداری برازجان

 مشاور شهردار در امور شهری برازجان سال 97

 مدرس دانشگاه


 

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0