پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 26 آبان 1398
مشاور حقوقی و املاکحسین آران

پست سازمانی: مشاور ونماینده شهردار در امور حقوقی و املاک

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای حقوق خصوصی

سوابق کاری:

مدیر واحدهای حقوقی واملاک

دبیرهیئت ارزیابی نماینده شهرداری در کمیسیون ماده 5

مدیرعامل ورییس هیئت مدیره تعاونی مسکن شهرداری

عضو کمیسیون کارشناسان شهرداری

وکیل دادگستری5.2.1.0
V5.2.1.0