پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 22 آذر 1397
رییس اداره طرح های توسعه ونوسازی شهری

 

سید جلال عسکری

سمت: رییس اداره طرح های توسعه ونوسازی شهری

میزان تحصیلات: لیسانس

سوابق:

مدیر شهرسازی

ناظر پروژه های عمرانی

کارشناس دایره ساختمانی

مدیر دایره ساختمانی

دارای کدنظام مهندسی افتخاری و کدنظام کاردانی از سازمان نظام کاردانی استان بوشهر از سال 81


5.0.4.0
V5.0.4.0