پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 26 آبان 1398
رییس اداره طرح های توسعه ونوسازی شهری

 

سید جلال عسکری

سمت: رییس اداره طرح های توسعه ونوسازی شهری

میزان تحصیلات: لیسانس

سوابق:

مدیر شهرسازی

ناظر پروژه های عمرانی

کارشناس دایره ساختمانی

مدیر دایره ساختمانی

دارای کدنظام مهندسی افتخاری و کدنظام کاردانی از سازمان نظام کاردانی استان بوشهر از سال 81


5.2.1.0
V5.2.1.0