پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

حمزه شایان فر

پست سازمانی: مدیر حوزه شهردار
مدرک تحصیلی: کارشناس حقوق قضایی

سوابق کاری

- اشتغال به کار در واحد ترابری شهرداری

- اشتغال به کار در واحد حسابداری و طرح و قرارداد

- مدیریت ترابری و حمل ونقل شهرداری

- مدیریت طرح  و قرارداد

- مدیریت واحد درآمد و نوسازی

- دبیرکمیسیون ماده 100

- کارشناس واحد شهرسازی

- مدیر واحد حقوقی

- کارشناس امور اداری و کارگزینی

- عضو شورای اسلامی کار شهرداری

- عضو شورا و بازرس پایگاه مقاومت شهرداری

- عضو شورا و مسئول اداری و پشتیبانی پایگاه مقاومت شهرداری

- دبیرکمیسیون تخصصی حقوق شهرداری

- عضو ستاد استقبال از مسافران نوروزی

- نماینده شهرداری در ادارات سطح شهر از جمله دادگستری،پست ،کار و   اموراجتماعی،سازمان تبلیغات اجتماعی،ستاد یادواره شهدای ترور شهرستان دشتستان، مراکز درمانی و غیره

- دبیرکمیسیون واگذاری بخش های  مختلف شهرداری به بخش خصوصی

- دبیرکمیسیون تخلفات رانندگی شهرداری

- عضو هیئت تشخیص اداره کار دشتستان

- عضو کمیته فنی بازرگانی فضای سبز شهرداری

- حسابدار و متصدی درآمد سازمان اتوبوسرانی برازجان و حومه

- بازرس شرکت تعاونی مسکن کارمندان شهرداری

- عضو کمیسیون تنظیم تعرفه وصول عوارض

- عضو کمیته تدوین برنامه خصوصی سازی

- نماینده شهرداری در اداره کار به منظور آموزش کارگران بیسواد5.5.4.0
گروه دورانV5.5.4.0