پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 26 آبان 1398
تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398

دانلود فایل

تعرفه عوارض ، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری در سال 1398

/_douranportal/documents/0/تعرفه عوارض سال 98 برازجان.pdf

 


5.2.1.0
V5.2.1.0